Kristenliv i Skogn (Christian life in Skogn)

Kristenliv i Skogn (Christian life in Skogn)

Reidar Olav Jonsson Bolling, Kristenliv i Skogn, © 1950, Aktierykkeriet i Trondhjem, Norge, Hardcover, 208 Pages, cover is blue with title on binding only. 

Kristenliv i Skogn (Christian life in Skogn) is a book written in Norwegian about Church and houses in Skogn, Norway, Life Servants through the Lurtheran Church, and keeping the Christian faith through life.

Contents:

 1. Kjerkehusa i Skogn Gjennom 800 År
 2. Prestesoga
 3. Medhjelparane
 4. Kjerketenarar
 5. Belgetredarar
 6. Kjerkeverjene
 7. Menighetstråda
 8. YMSE Forenigsverksemd
 9. Finnemisjonen
 10. Innherad Barneheim
 11. Arbeid for Folkehelsa

Contents (in English)

 1. Church houses in Skogn Through 800 Years
 2. priest Soga
 3. With assistants
 4. church servants
 5. bellows redarar
 6. church guardian
 7. Trooper named stråda
 8. Compatibility various activities
 9. Find Placement
 10. Innherad Barneheim
 11. Working for Public Health
Return to Top of Page

Books About Norway
GG Archives Library

Norwegian Book Titles

BookS by Category

Periodicals

Newspapers

Brochures

Music